showcase-layer
  • showcase0
  • showcase0
  • showcase0
  • showcase0
  • showcase0
  • showcase0
  • showcase0
  • showcase0
  • showcase0

Algemeen

Een ongemak of ziekte is de toestand die het gevolg is van fysieke, emotionele, geestelijke of spirituele onbalans waardoor je je slecht op je gemak voelt met een bepaald aspect van jezelf. Oorzaken kunnen zijn bijv. negatief denken, onderdrukte emoties, verslaving of andere gedragsproblemen. Elk mens heeft een zelfhelend vermogen in zich, is in staat zichzelf te genezen en gezond te blijven, door bewustwording van gedachten en gemoedstoestanden. Genezen is bij uitstek een persoonlijk proces.  Als we naar ons lichaam luisteren en de taal ervan leren begrijpen, worden we ons steeds meer bewust van de banden tussen lichaam, ziel en geest. Veel mensen reageren op een ziekte door de symptomen zo snel mogelijk te bestrijden met rechtstreekse conventionele medische behandeling. Maar als je wilt dat het lichaam echt vrij wordt van ongemakken, moet je begrijpen waarom je last hebt van het ongemak of ziek bent. 

Gezondheid en welzijn zijn verworvenheden die worden verkregen door met gevoel aandacht te schenken aan jezelf.

We zien de dingen niet zoals ze zijn. 
       We zien de dingen zoals wij zijn.
                                           (Anais Nin)